Bài viết mới nhất


Bạn hoàn thành các câu hỏi bằng cách đánh dấu tick vào ô trả lời phù hợp.

Phiếu đánh giá khả năng mắc bệnh
ĐAU DẠ DÀY - TRÀO NGƯỢC
1. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ Ợ HƠI, Ợ CHUA KHÔNG ?

Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
2. BẠN THƯỜNG XUYÊN BỊ Ợ NÓNG HAY NÓNG RÁT VÙNG NGỰC KHÔNG ?Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
3. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ ĐAU TRÊN RỐN (THƯỢNG VỊ) KHÔNG ?Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
4. BẠN CÓ BỊ RỐI LOẠI TIÊU HÓA ĐI TIÊU CHẢY, TÁO BÓN HAY PHÂN SỐNG KHÔNG ?Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
5. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN CÓ CẢM GIÁC BUỒN NÔN KHÔNG ?Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
6. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ HO, VIÊM HỌNG, KHÀN TIẾNG KHÔNG ?Không (0 đ)Có (5 đ)
7. BẠN CÓ CẢM GIÁC CHÁN ĂN & SỤT CÂN KHÔNG ?Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
8. BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN CẢM THẤY NHẠT MIỆNG, ĐẮNG MIỆNG KHÔNG ?

Không bị hoặc rất ít khi bị (0 đ)Thường xuyên bị (5 đ)
Điểm của bạn:  button xem kết quả

Chưa có Bình Luận " Trắc nghiệm bệnh trào ngược dạ dày thực quản "